Промоции на НетПлюс

Pon_Petrich25

25,00 лв / M

или 300 лв на година!
 • Скорост 120 Mbits
 • Издаване на данъчни фактури
 • Безсрочен договор !
 • Цената е с ДДС
 • Подръжка 24/7
Включи се

Pon_Petrich20

20,00 лв / M

или 240 лв на година
 • Скорост 90 Mbits
 • Издаване на данъчни фактури
 • Безсрочeн договор !
 • Цената е с ДДС
 • Подръжка 24/7
Включи се

NetPlus-Pon-15

15 лв / M

или 180 лв за година
 • Скорост 50 Mbits
 • Безплатно включване
 • Без обвързващи договори!
 • Публичен статичен IP адрес
 • Цената е с ДДС
 • Подръжка 24/7
Включи се

NetPlus-20

20,00 лв / M

или 240 лв на година!
 • Скорост 60 Mbits
 • Издаване на данъчни фактури
 • Безплатно включване
 • Безсрочен договор !
 • Цената е с ДДС
Включи се