Нужда от помощ? Обадете се нашия екип по поддръжката : 0745 / 51111 , 0884 55 11 11

УСЛУГИТЕ ПРЕДЛАГАНИ ОТ “НЕТПЛЮС”

Ние осигуряваме най-доброто решение за вашия бизнес

ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ

Компанията предлага нова уникална услуга за интернет потребителите – оптична линия до абонат чрез най-новата революционната технология PON. В технологията се използват оптични влакна директно до всеки клиент.

виж повече

КАБЕЛЕН ИНТЕРНЕТ

Фирмата доставя услугата кабелен интернет посредством рутер, който се монтира в дома Ви и се предоставя за ползване. Компанията работи с най-нова техника базирана на високо-технологичния стандарт .

виж повече

БЕЗЖИЧЕН ИНЕТНЕТ

Безжичната мрежова технология позволява бързото и лесно изграждане на кабелен Интернет, локални мрежи, виртуални частни мрежи (VPN) .

виж повече


Услугите на “НЕТПЛЮС” ООД  гр. Петрич, които предоставяме на своите партньори и клиенти, са обусловени от специфични условия, конкретна ситуация, изисквания, пазарна обстановка и редица други. Общите условия обусловяващи доставянето на радио-телевизионни, комуникационни и интернет услуги, както и техните парамети за качество, можете да видите в ОБЩИТЕ НИ УСЛОВИЯ както и в ПАРАМЕТРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ.