За Клиенти

Поддръжката на услугите се осъществява посредством автоматизирана система за наблюдение. В рамките на мрежата денонощно се проследяват всички точки с цел навременно откриване и диагностициране на възникнали проблеми. Системата за контрол на трафика позволява неговото прехвърляне към алтернативни трасета.

  • Качественото и надеждно обслужване на клиентите се гарантира от 24-часова поддръжка на всички услуги и пълна независимост на външния и вътрешния трафик. Това определя НЕТПЛЮС като доставчик от най-висок клас.
  • Kлиентите получават чрез Web Interface криптиран и оторизиран с парола достъп до графичната информация за използваните интернет канали, както и натоварването на клиентските трасета, включително тези, които са част от клиентски VPN мрежи поддържани от НЕТПЛЮС.

Вход да потребители на НЕТ ПЛЮС